Japan Lingual Orthodontic Association
News About Jloa Information Affiliation International congress Home
 

Ten interested orthodontists got together to establish the Japan Lingual Orthodontic Association, JLOA, in 1988 for furthering lingual orthodontics in Japan and providing the members with opportunities to brush up their skills through information exchange.Its annual events include general and regular meetings, lingual orthodontic typodont courses, and publication of the JLOA Journal.
The Association also assists its members in presenting papers or cases at American and European lingual orthodontic society meetings.
The JLOA currently has about 500 active members throughout Japan.
Contact the secretariat for more information.


President NAKAJIMA, TAKESHI
Vice Presidents AIZAWA, ICHIRO
FURUYA, NAOKI
Managing Directors ISHIKAWA, TSUYOSHI
ISHINO, YOSHIO
OGAWA, HARUYA
KAWASAKI, YUKAKO
KOMORI, AKIRA
SANA, MASATOSHI
SHIGEEDA, TORU
SHIMODA, TETSUYA
TSUBAKI, JOJI
HAYAMI, HAYATO
MIYAZAKI, YOSHIKAZU
YAMAGATA, SHIGENORI
YOSHIDA, TETSUYA
Directors AOKI, TAIJU
ASAI, TAKU
UZUKA, SATOSHI
OKASHITA, SHINTARO
KATO, KEIZO
SAITO, YASUHIRO
SHOJI, TAKAHIRO
TAKAYANAGI, JOJI
TSUNORI, MASAHIRO
TOYOMAKI, YUKI
NAKANISHI, HIDEO
HONDA, SHOGO
MATSUSHITA, CHIAKI
MATSUSHITA, RYUNOSUKE
RYU, TATSUO
Managers ARAGAKI, YOSHIYUKI
ANDO, KATSUYA
IWAMURA, HIROMITSU
OKUMURA, REIKO
KAMEYAMA, IICHIRO
TANIGAWA, YUI
TSUJIMURA, TAKAYUKI
TSUBOUCHI, TATSUYUKI
HASHIMOTO, KAZUYA
MURATA, MASATO
MORIKAWA, ATSUSHI
MORIKAWA, YASUYUKI
Inspector FUKAWA, RYUZO
MATSUNO, ISAO
Advisors ICHIKAWA, MITSUO
INAMI, TORU
KOYATA, HITOSHI
SUDA, YOSHIHIDE
TAKEMOTO, KYOTO
MORI,YASUNORI
Committee for Society's Rules ISHINO, YOSHIO(Chair)
AIZAWA, ICHIRO
TSUBAKI, JOJI
NAKAJIMA, TAKESHI
FURUYA, NAOKI
YOSHIDA, TETSUYA
Scientific Committee KOMORI, AKIRA (Chair)
OGAWA, HARUYA
SHIMODA, TETSUYA
NAKANISHI, HIDEO
HAYAMI, HAYATO
HONDA, SHOGO
Board Certification Committee SANA, MASATOSHI (Board Examiner)
AIZAWA, ICHIRO
SHIMODA, TETSUYA
SHOJI, TAKAHIRO
FURUYA, NAOKI
Committee of Editorial Board KAWASAKI, YUKAKO(Editor-in-Chief)
ANDO, KATSUYA
KAMEYAMA, IICHIRO
SANA, MASATOSHI
YAMAGATA, SHIGENORI
MORIKAWA, ATSUSHI
Public Relations Committee SHIGEEDA, TORU(Chair)
AIZAWA, ICHIRO
SAITO, YASUHIRO
MIYAZAKI, YOSHIKAZU
MURATA, MASATO
Domestic Liaison Committee ISHIKAWA, TSUYOSHI (Chair)
OGAWA, HARUYA
SANA, MASATOSHI
NAKAJIMA, TAKESHI
YAMAGATA, SHIGENORI
International Liaison Committee TSUBAKI, JOJI (Chair)
KATO, KEIZO
SANA, MASATOSHI
SHIGEEDA, TORU
NAKANISHI, HIDEO
District Committee SHIMODA, TETSUYA (Chair)
OKUMURA, REIKO
KATO, KEIZO
TSUJIMURA, TAKAYUKI
MATSUSHITA, RYUNOSUKE
General Affairs Committee YOSHIDA, TETSUYA(Chair)
AOKI, TAIJU
OKASHITA, SHINTARO
TAKAYANAGI, JOJI
TANIGAWA, YUI
TSUNORI, MASAHIRO
NAKAJIMA, TAKESHI
HAYAMI, HAYATO
MIYAZAKI, YOSHIKAZU
MORIKAWA, YASUYUKI
Education Committee FURUYA, NAOKI (Chair)
AIZAWA, ICHIRO
KAWASAKI, YUKAKO
SANA, MASATOSHI
HAYAMI, HAYATO
MIYAZAKI, YOSHIKAZU
Committee for Co-dental HAYAMI, HAYATO (Chair)
ASAI, TAKU
ISHINO, YOSHIO
IWAMURA, HIROMITSU
MATSUSHITA, CHIAKI
Finance Committee AIZAWA, ICHIRO(Chair)
TOYOMAKI, YUKI
NAKAJIMA, TAKESHI
HASHIMOTO, KAZUYA
HONDA, SHOGO
Peer Review Committee YAMAGATA, SHIGENORI(Chair)
ARAGAKI, YOSHIYUKI
ISHIKAWA, TSUYOSHI
UZUKA, SATOSHI
KOMORI, AKIRA
TSUBOUCHI, TATSUYUKI
RYU, TATSUO
Ethics committee OGAWA, HARUYA(Chair)
AIZAWA, ICHIRO
OKASHITA, SHINTARO
KOMORI, AKIRA
NAKAJIMA, TAKESHI
FURUYA, NAOKI
OGAWA, KIYOFUMI
Special Committee on 30th
anniversary convention meeting
NAKAJIMA, TAKESHI(Chair)
AIZAWA, ICHIRO
KOMORI, AKIRA
SANA, MASATOSHI
SHIGEEDA, TORU
TSUBAKI, JOJI
FURUYA, NAOKI
YOSHIDA, TETSUYA
Special Committee on Incorporation NAKAJIMA, TAKESHI(Chair)
AIZAWA, ICHIRO
ISHINO, YOSHIO
TSUBAKI, JOJI
FURUYA, NAOKI
YOSHIDA, TETSUYA
Special Committee on Medical Problem Investigation MIYAZAKI, YOSHIKAZU(Chair)
AIZAWA, ICHIRO
NAKAJIMA, TAKESHI
HAYAMI, HAYATO
FURUYA, NAOKI